Teljes szám 5-151
Lectori Salutem! 5-6
Nóra Barnucz  / Mihály Fónai
Az IKT-eszközök használata az idegennyelv-oktatásban hátrányos helyzetű tanulók iskoláiban 7-28
Zsolt Békési  / Klára Kovács
Az e-sportolók csoportjellemzőinek feltárása 29-49
Dorottya Egres
Virtuális vitatér 50-71
Zoltán Majó-Petri  / Szabolcs Prónay  / Sándor Huszár  / László Dinya
Digitális transzformáció az egyetemeken 72-94
Judit Mihalik
„Újra megtanultam önmagamban lenni”, avagy négy teljes hét Facebook nélkül 95-126
Bálint Szabó
A szemmozgáskövetés története és felhasználási lehetőségeinek bemutatása az e-kereskedelemben 127-151
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.