Teljes szám 5-151
Lectori Salutem! 5-6
Barnucz Nóra  / Fónai Mihály
Az IKT-eszközök használata az idegennyelv-oktatásban hátrányos helyzetű tanulók iskoláiban 7-28
Békési Zsolt  / Kovács Klára
Az e-sportolók csoportjellemzőinek feltárása 29-49
Egres Dorottya
Virtuális vitatér 50-71
Majó-Petri Zoltán  / Prónay Szabolcs  / Huszár Sándor  / Dinya László
Digitális transzformáció az egyetemeken 72-94
Mihalik Judit
„Újra megtanultam önmagamban lenni”, avagy négy teljes hét Facebook nélkül 95-126
Szabó Bálint
A szemmozgáskövetés története és felhasználási lehetőségeinek bemutatása az e-kereskedelemben 127-151
A folyóirat kiadását a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara támogatja.