Teljes szám 5-85
Lectori Salutem! 5-5
László Z. Karvalics
A tudás-alapú városfejlesztés egy lehetséges irányáról 7-25
Tibor Koltay
Könyvtártudomány és digitális bölcsészet 26-37
Piroska Harazin  / Kálmán Kósi
Innováció nyújtotta teljesítményértékelési alapvetések 38-57
Zoltán Szűts  / Jinil Yoo
A kiterjesztett valóság térhódítása 58-67
Ibolya Brávácz
Egy primer kutatás eredményei a fogyasztói környezettudatosságról 68-76
Ella Csikós
A szellemi termelési mód mint alternatíva 77-82
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.