Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XIII.2013.2.1 Language: hu Author(s):  Z. Karvalics László
Title: A tudás-alapú városfejlesztés egy lehetséges irányáról Abstract: A globális tudásgazdaságban a tudás-intenzív iparágak és a tudásmunkások a legfontosabb tényezők a jólét és a versenyképesség megteremtésére a városokban. Az e két tényezőre fókuszáló városfejlesztési programoknak emiatt globális kontextusban is értelmezhetőeknek kell lenniük, mert ennek híján bárminemű lokális fejlesztési rész-siker is csak illékony, rövid életű, relatív hatású eredmény marad. Az átalakuló városstratégiai erőtérben azonban megnyílnak lehetőségek, esélyt kínálva arra, hogy a városok és lakóik új igazodási pontokat, célkitűzéseket, identitás-mintázatokat tudjanak találni. Az egyik ilyen lehetőség a világfőváros-szerep megcélzása, ami annyit jelent, hogy egyetlen kiválasztott szempont, terület, aktivitásforma kapcsán az érintett város vezető szerepet kíván betölteni és ezt a szerepet sugallni, sugározni is szeretné. Nemzetközi esettanulmányok (Queenstown, Baton Rouge, Montreal, Helsinki) után szinte minden településméretben (Budapest, Szeged, Zalaegerszeg, Lőkösháza, Ipolytarnóc) hazai lehetőségekre is kapunk példát.

Title: A Possible Direction in Knowledge-based urban Development Abstract: In the global knowledge economy the knowledge intensive industries and the knowledge workers are the most important factors to create well-being and competitiveness in urban environment. If a strategic urban development program would like to focus for these two factors, it should be defined in global context: a „local success” is always relative and hardly sustainable. In the new, strategic urban ecosystem there are plenty of new possibilities, directions, providing chance for cities and citizens finding new goals, roles, industries and identity patterns. One of the most challenging form of action is planning the way of becoming a world capital of a given field, to be attractive, to win the attention game. After international case studies (Queenstown, Baton Rouge, Montreal, Helsinki) we can see Hungarian examples (Budapest, Szeged, Zalaegerszeg, Lőkösháza, Ipolytarnóc) in every settlement size.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.