Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XXI.2021.1.6 Language: hu Author(s):  Koudela Pál
Title: Az IT-megoldások szerepe Szöul fenntartható várossá alakításában Abstract: A legtöbb nagyváros küzd a túlzsúfoltságból adódó környezeti, gazdasági és társadalmi gondokkal, különösen igaz ez a világ legsűrűbben lakott városára, Szöulra. A városok fenntarthatósága globális erőforrás-gazdálkodási kérdés, megoldása a városok irányításának a szintjén is globális felelősség, koncepciója a fenntartható fejlődésből az ökológiai gondolkodások keresztül fejlődött, és máig mindenütt meghatározza a városirányítást. A városok ökológiai és energiagazdálkodási gondjai azonban csak részlegesen oldhatók meg szabályozókkal és infrastrukturális beruházásokkal, legalább ennyire fontos az emberek értékrendjének megváltoztatása, a környezettudatos magatartás kifejlődésének elősegítése. E cél megvalósítása érdekében Szöul vezetése hatékony információtechnológiai eszközök bevezetésére vállalkozott. Ebben a tanulmányban a fenntarthatóság központi koncepcióján keresztül közelítjük meg a fenti problematikát, és alternatív válaszokat mutatunk be, melyek alkalmasak a környezeti problémák társadalmi szintű megoldására, különös tekintettel a IT-eszköztárra.

Title: The role of IT solutions in making Seoul a sustainable city Abstract: Most major cities are struggling with the environmental, economic and social problems of overcrowding, especially in the world’s most densely populated city, Seoul. Urban sustainability is a global resource management issue, solving it at the level of urban governance is also a global responsibility, its concept of sustainable development has evolved through ecological thinking and still defines urban governance everywhere today. However, the ecological and energy management problems of cities can only be partially solved by regulators and infrastructure investments, it is at least as important to change the values of people and to promote the development of environmentally conscious behavior. To this end, the leadership of Seoul undertook the introduction of effective information technology tools. In this study, we approach the above issues through a central concept of sustainability and present alternative responses that are suitable for solving environmental problems at the societal level, with particular reference to the IT toolkit.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.