Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XVIII.2018.2.4 Language: hu Author(s):  Dessewffy Tibor  / Gurály Sára  / Mezei Mikes
Title: Veszedelmes viszonyok? Egy onlife botrány elemzése Abstract: Az elmúlt évtizedek során végbement digitális változások nyomán az online és az offline jelenségek közti határvonalak nehezen rekonstruálhatóak. A létrejött onlife (Floridi 2015) térben megjelenő újfajta gyakorlatok vizsgálatához új típusú megközelítésekre van szükség. Dolgozatunkban egy hazai online társkereső oldal, a Puncs.hu működéséhez kapcsolódó közéleti botrányt értelmezésére teszünk kísérletet. Miután röviden bemutatjuk a szóban forgó botrányt, annak társadalmi hátterét, a vonatkozó szakirodalom fő irányainak áttekintésével meghatározzuk az elemzés elméleti keretét. Dolgozatunk célja elsősorban a Puncs.hu körüli botrány kapcsán a véleményüket a közösségi média felületein artikuláló megszólalók jellemzőinek feltérképezése. Egyrészt hagyományos survey-adatok elemzésével, másrészt a Facebook-aktivitáson keresztül rekonstruálható érdeklődési körök és fogyasztási szokások mentén, a personaelemzés módszerével azonosítjuk be a botrány során megszólalókat.

Title: Dangerous Liaisons? Analysis of an onlife scandal Abstract: In the wake of the digital changes that have taken place in recent decades, the boundaries between online and offline phenomena have become increasingly blurred. New types of approaches are necessary in order to research the novel kinds of practices that have appeared in the onlife (Floridi, 2015) space that has emerged as a result of these changes. In our study we attempt to interpret a public life scandal associated with the operation of a domestic online dating site, Puncs.hu. After briefly reviewing the scandal in question and its social background, we proceed to outline the theoretical framework of our analysis by summarizing the main directions in the relevant academic literature. The primary goal of our study is to map the characteristic features of those who voiced their opinions on the scandal surrounding Puncs.hu on various social media platforms. We used traditional survey data in combination with the methodology of persona analysis, relying on the Facebook activities of those who commented on the scandal to reconstruct their areas of interest and consumption patterns.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.