Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XVII.2017.2.6 Language: hu Author(s):  Sólyom Barbara
Title: Digitális esélyegyenlőség Subtitle: Az eMultiCoop Szociális Szövetkezet Abstract: Jelen esettanulmány a digitális esélyegyenlőtlenség mérséklésére irányuló kezdeményezések munkájába kíván betekintést engedni a Nógrád megyei Szécsény térségében működő eMultiCoop Szociális Szövetkezet tevékenységén keresztül. Tanulmányunkban bemutatjuk a Szövetkezet létrejöttét és működését, főbb jellemzőit és jövőbeli terveit. Empirikus kutatásunk során meglévő szervezeti dokumentumok, mélyinterjúk és egy fókuszcsoport segítségével igyekeztünk választ találni kérdéseinkre.

Title: Digital equality Subtitle: eMultiCoop Social Co-operative Abstract: This case study describes the initiative to mitigate digital inequality. The eMultiCoop Social Co-operative in the Szécsény region of Nógrád County is striving to achieve this goal. In our study we present the establishment and operation of the Co-operative, its main characteristics, and future plans. In our empirical research we sought the answers to our questions using organizational documents, interviews and a focus group.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.