Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XVII.2017.1.1 Language: hu Author(s):  Székely Iván  / Somody Bernadette  / Szabó Máté Dániel
Title: Biztonság és magánélet: az alku-modell megkérdőjelezése és meghaladása II. rész Subtitle: Jogi és döntéstámogatási megközelítések Abstract: Ez a tanulmány a biztonság és a magánélet sokrétegű, sokszempontú viszonyát elemzi, közelebbről a közöttük fennálló feltételezett alku-helyzet érvényességét és meghaladási lehetőségeit. A tanulmány két nagy egységre tagolódik és két részben jelenik meg, két együttműködő tudományos folyóirat egy időben megjelenő, tematikusan összehangolt lapszámaiban. Az első rész a Replika 103. lapszámában olvasható, a második rész pedig az Információs Társadalom jelen számában, mindkét esetben nyomtatott és elektronikus formában egyaránt. A tanulmány II. része a magánélet kontra biztonság döntési szituációkra koncentrál. Az emberi jogi bíróságok által követett módszertan és érvelés részletes elemzése alapján a szerzők az alkumodell meghaladását segítő új javaslatokat dolgoztak ki olyan esetekre, ahol a személyes magánszféra korlátozását biztonsági célok indokolják. Végül a szerzők az arányossági teszt logikáját és módszertanát a döntéstámogatás területére transzponálják, és részletes kérdéssort és szigorú eljárást dolgoztak ki olyan helyzetek kezelésére, ahol a magánéletet potenciálisan sértő megfigyelő rendszerek bevezetéséről kell döntést hozni.

Title: Security and Privacy: Questioning and superseding the trade-off model, Part II Subtitle: Legal and decision-supporting approaches Abstract: This study analyses the complex relationship between security and privacy, in particular the validity of the supposed trade-off relationship, and the possible ways to supersede a virtual zero-sum game in this area. The study is divided into two major parts, which are made available in simultaneously published issues of two separate scholarly journals featuring harmonized thematic blocks of articles. The separate, second part, is available in the present issue of Információs Társadalom [Information Society], while the first part is available in the connecting issue of Replika, in both printed and electronic formats. Part II of the study focuses on actual decisions in regard to situations where it is a matter of privacy versus security. After a detailed analysis of the methodology and reasoning of human rights courts the authors introduce new suggestions for superseding the trade-off model in situations where security-related purposes justify the limitation of privacy. Finally, the authors transpose the logic and methodology of the test of proportionality to decision support situations and offer a detailed set of questions and a strict procedure for testing the legitimacy of decisions on introducing surveillance measures that may infringe upon people’s privacy.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.