Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XVI.2016.4.1 Language: hu Author(s):  Pintér Dániel Gergő
Title: A rendőrség kommunikációja a 2016-os budapesti robbantás kapcsán Subtitle: az első hivatalos megszólalás jelentősége a krízismenedzsmentben Abstract: Jelen tanulmány a válságmenedzseri szakma protokolljának fényében vizsgálja a magyar rendőrség kommunikációját a 2016-os budapesti robbantás kapcsán. A cikk során kiemelt hangsúlyt fektetek az első reakcióig eltelt időre és az úgynevezett átmeneti nyilatkozat fontosságára, mely nemcsak meggátolhatja a válságszituáció problémakörének tágítását, de az érdemi tájékoztatásig nyilvános igazodási pontot is adhat. Amellett érvelek, hogy kemény válságok esetén a hivatalos álláspont ismertetésének késlekedése információs deficitet okozhat és a krízisnyilvánosság más, kevésbé hiteles források felé fordulását eredményezheti. A következőkben sorba veszem a válságok kirobbanását követő, kritikus 24 óra tipikus kísérőjelenségeit, majd részletesen bemutatom, hogy ezek mennyiben tehetik intenzívebbé a krízist. A tanulmány tézise szerint a sikeres válságkommunikáció 1. a média torzításaival és 2. a tömegben artikulálódó magánemberek szavával, vagyis a felhasználók által generált tartalmakkal és a potenciális összeesküvés-elméletekkel ugyanúgy kalkulál, mint egy kompetens szakértő nyilatkozatával, hiszen ezek a tartalmak a közösségi média közvetítésével akár tömegeket befolyásolhatnak.

Title: The Communication of the Hungarian Police Forces on the Bombing in Budapest in 2016 Subtitle: the Role of First Official Reaction in Crisis Management Abstract: The explosion in Budapest occurred on 24 September 2016 when a young man detonated a nail bomb with the intention of killing two patrolling police officers. This article analyses the official communication of the Hungarian Police Forces focusing on the ellapsed time until their first official reaction. I argue that the first 24 hours after such detonations are the most crucial, so working with speed and efficiency is important and the crisis communication process should be accurate as well as transparent. According to my thesis a successful crisis management process takes into consideration not only the bias of the mass media, but also the influence of user generated content and conspiracy theories. The application of a holding statement is essential to my analysis, which is designed to help control the message the public will hear immediately following an incident.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.