Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XVI.2016.3.4 Language: hu Author(s):  Molnár Szilárd
Title: Az okos város fejlesztésekhez kapcsolódó közösségi informatikai eszközök Subtitle: társadalmi szoftver, online participáció, crowdsourcing Abstract: A politikai, döntéshozatali rendszerek a második ipari forradalom hatásainak kezelésével párhuzamosan alakultak ki napjainkra, amelyek fő jellegzetessége egy lineáris top-down működés. A jelenlegi politikai, demokratikus intézményrendszeri keretek nem képesek az ökológiai technológiák által kiváltott hatások kezelésére. Ezek a hiányosságok, deficitek előbb-utóbb visszaütnek, így az első és a második ipari forradalom hatásait kiválóan kezelni képes kormányzati gyakorlatok, demokrácia modellek egyre kevésbé fenntarthatók. Ugyanakkor az is világosan látszik, hogy az e-demokrácia eszközök, a széles értelembe vett participáció digitális lehetőségei, a deliberatív demokrácia gyakorlati eszközei még mindig nem terjedtek el, azokkal sem az állam, a közigazgatás, sem az okos város fejlesztések nem élnek a lehetőségeknek megfelelő mértékben.

Title: Community informatics tools relating to smart city developments Subtitle: social software, online participation, crowdsourcing Abstract: The political and decision-making systems developed in parallel with the managing impact of the second industrial revolution. Their main characteristic is a linear topdown operation. The frameworks of current political, democratic institutions are unable to handle the effects caused by the ecological technologies. These weaknesses and deficits will hit back sooner or later; therefore, government practices and democracy models able to manage the effects of the first and second industrial revolutions are becoming less sustainable. However, it is clear that the e-democracy tools, the digital opportunities for participation, and the technical instruments of deliberative democracy are not yet widespread. Neither the government, nor smart city development are taking the opportunity of the above mentioned.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.