Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XVI.2016.2.4 Language: hu Author(s):  Dragomirescu Horatiu  / Vafopoulos Michalis
Title: Az infonómiától a Webonómiáig Subtitle: Hogyan alakítja az információs és kommunikációs technológia az információról mint az üzleti tevékenység tárgyáról alkotott képün Abstract: A tanulmány az információ-fogalom fejlődésének új szakaszát gazdasági szempontból vizsgálja, az offline-tól az Open Data és Linked Web 3.0-ig tartozó, összefüggő technológiai ugrások sorozata mentén. Ma már elterjedt az az elképzelés, hogy az áttérés a Web 3.0-ra megváltoztatja az információgazdaság mint tudományág helyzetét. Az információgazdaság (amely az alkalmazott gazdaságtan egyik területe, és amely az információs tudományok rendszerébe is besorolható) átalakul webgazdasággá – az adat- és hálózattudomány formálódásban lévő transzverzális szintjén. Ennek a fejlődésnek figyelemreméltó következményei vannak. Az infogazdaság a már megvalósult üzleti modellek és gyakorlatok adaptálását tűzte ki célul, a digitális technológia forradalma által átrendezett térben. A webgazdaság célja azonban olyan új generációs üzleti modellek teremtése, amelyek az értékteremtő folyamatokat hálózati környezetbe terelik.

Title: From Infonomics to Webonomics Subtitle: how ICTs shape our notion of information as a business object Abstract: The paper examines the successive refinements of the notion of information, from an economic perspective, that are attributable to the series of technological leapfrogs from offline to Linked open data and Web 3.0. It is conjectured that the passage to Web 3.0 will modify the epistemological status of Economics of Information as an academic discipline; from Infonomics - merely a species of applied Economics, also incorporable into the juxta-disciplinary format of conventional Information Science, evolving into Webonomics - a transversal layer of the emerging Web and Data Science. The implications of this shift are noteworthy: Infonomics barely managed to make sense of business models and practices already in place due to technology-enhanced entrepreneurship; in turn, Webonomics is meant to inspire the next-generation business models that will shape the processes of value creation in Web environments.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.