en
hu
Információs Társadalom (InfTars)
Teljes cikk: [pdf] DOI: http://dx.doi.org/10.22503/inftars.XVI.2016.1.1 Nyelv: hu Szerző(k):  Szűts Zoltán  / Yoo Jinil
Cím: Big Data, az információs társadalom új paradigmája Absztrakt: A jelenben rendkívül népszerű Big Data kifejezés a strukturált és strukturálatlan adatok mennyiségének exponenciális növekedését, elérhetőségét és elemezhetőségét jelöli. A Big Data megjelenése egyszerre ruházza fel lehetőségekkel és állítja új kihívások elé a közigazgatás, tudományos és üzleti élet szereplőit. A lehetőségek közé sorolhatjuk az így kapott eredményekkel alátámasztott üzleti döntéseket, a hatékonyabbá tett logisztikát és marketinget, vagy éppen a társadalmat foglalkoztató problémák politikai döntéshozók elé tárását. Tanulmányunk az információs társadalom szempontrendszeréből kiindulva, összegző képet ad a Big Data jelenségről, bemutatja annak definíciós kísérleteit és megközelítési módjait, illetve ismerteti a feltételrendszert, melynek teljesülése esetén ma erről az új informatikai, társadalmi, kereskedelmi, kormányzati paradigmáról beszélhetünk. A Big Data-hoz vezető út leírása mellett kitér az adatokhoz való hozzáférés és feldolgozás problémáira, a privacy, az adatbiztonság, a kimaradó információs források kérdéskörére, illetve a módszer lehetséges torzításaira, hibáira is.

Cím: Big Data, the new Paradigm of the Information Society Absztrakt: These days Big Data is a popular term used to describe the boom, availability and analysis of structured and unstructured information. Big data is a key phenomenon of today’s information society. Everyday a huge amount of data is collected from online commerce, web-browsing, social media, and health-related activities. Big Data sets challenges and provides opportunities for government, science and business. This paper attempts to paint a global picture about Big Data, and to present its definitions and the road so far. It also address myriad challenges in the handling of Big Data sets, such as privacy, accuracy, and security.
A folyóirat kiadását a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara támogatja.