Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XV.2015.1.4 Language: hu Author(s):  Iványi Márton
Title: Technológia és kiber-utópianizmus Abstract: A kiber-utópianizmus diskurzusa az utópianizmus, a technológiai determinizmus, a szociális konstruktivizmus és a politikai gazdaságtan(-kritika) dialektikus kölcsönhatásai mentén jött létre. E teóriák jellemzői – lett légyen szó erősségekről, hagyatékról, vagy gyengeségekről – kiindulópontul szolgálhatnak a kibertér tulajdonságainak a történelmi előzmények tágabb kontextusában történő megvitatásához.

Title: Technology and cyber-utopianism Abstract: Cyber-utopian discourse has been shaped along dialectical interactions of utopianism, technological determinism, social constructivism and political economy. Intrinsic or extrinsic attributes of these theories, such as intensity, legacy or weak points, are well worth considering when discussing the characteristics of cyberspace in a wider context of historical precedents.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.