Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XV.2015.1.3 Language: hu Author(s):  Kalóz Eszter
Title: A közösségi gazdaság: elméleti megfontolások és a gyakorlat jellemzôi Abstract: A cikk a közösségi gazdaság viszonylag újszerű jelenségének leíró vizsgálat átnyújtja. A közösségi gazdaság trendje elsősorban a digitális technológiák és a web2.0-s rendszerek összekapcsoló ereje által lehetővé tett peer-to-peer tevékenységekkel jellemezhető, melyek középpontjában a fogyasztásra, tanulásra, finanszírozásra és a termelésre vonatkozó együttműködési és erőforrás-megosztási módok állnak. Ezek a modellek „újraélesztenek” olyan, korábban általában kisközösségek körében ismert fogyasztási gyakorlatokat, amelyek alapvetően társas, személyes formát öltenek, a bizalom magas szintjét igénylik, valamint tartós kapcsolatokat követelnek meg és hoznak létre. Néhány törekvés ezáltal valóban magában hordozza egyenlőbb, fenntarthatóbb, és nagyobb társadalmi kohézióval rendelkező (gazdasági) kapcsolatok lehetőségét, úgy tűnik azonban, hogy bizonyos kezdeményezések tovább erősítik a már létező társadalmi rétegkülönbségeket és egyenlőtlenségeket.

Title: The collaborative economy in theory and practice Abstract: This paper provides the descriptive analysis of a recent phenomenon called collaborative economy. The focus of the collaborative economy, which can be characterised by peer-to-peer activities primarily enabled by digital technologies and web2.0 frames, are the means of collaborating and sharing of resources pertaining to consumption, learning, finance and production. Consumption practices previously known only by small communities are being reinvented through these models: ones which are social and personal in nature, that require high level of trust and thus necessitate and create lasting relationships. It is argued that some initiatives do offer the possibility of more equal, more sustainable and more cohesive (economic) relations, however, many of the enterprises strengthen the existing social differences and inequalities.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.