Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XIX.2019.2.4 Language: hu Author(s):  Roskó Tibor
Title: A központosított felhasználó azonosítás jelene és jövője Subtitle: biztonságos infrastruktúra vagy időzített bomba? Abstract: Kutatási projektünk célkitűzése a globálisan központosított felhasználó azonosítás bevezetés lehetőségének vizsgálata, támogatási modellek kidolgozása. Hipotézisünk, hogy a globálisan központosított felhasználó azonosítás eredményesen növelheti a biztonságot és hozzájárulhat az adatvédelmi előírások hatékony, gyakorlati implementálásához. Az olvasót, jelen publikációnk keretében, egy úton szeretnénk végigvezetni, melynek célállomása hipotézisünk igazolása, miközben átfogóan megismerheti a közelmúlt adatvédelmi incidenseinek hatásait, iránymutatást kaphat mind felhasználóként, mind szolgáltatóként a biztonság növelésére a személyes adatok megosztásával kapcsolatosan és nem elhanyagolandó, kutatásunk célkitűzéseit.

Title: The present and future of centralized user authentication Subtitle: secure infrastructure or a time-bomb? Abstract: The goal of our research project is to exam the possibility of using globally centra¬lized user authentication and developing support models. Our hypothesis is that glob¬ally centralized user identification can effectively increase security and contribute to the effective implementation of data protection regulations in practice. In the con¬text of our present publication, the reader would like to be guided along a path, the purpose of which is to prove our hypothesis while gaining a comprehensive under¬standing of the effects of recent data protection incidents, providing guidance both as a user and as a service provider to enhance security in sharing personal information and not neglecting the goals of our research. We will publish more detailed theoretical and implementation descriptions of our models in a separate paper.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.