Teljes cikk: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XIX.2019.2.2 Nyelv: hu Szerző(k):  Görcsi Gergely  / Barta Gergő  / Széles Zsuzsanna
Cím: Üzleti intelligencia megoldások alkalmazásának sikertényezői Alcím: A hazai szolgáltató szektor nagyvállalatainak körében végzett mélyinterjús kutatás Absztrakt: A vállalatok működése szempontjából a döntéstámogató funkció folyamatos fejlesztése, monitorozása kiemelt jelentőségű, hiszen az vezetést támogató eszközként segíti a menedzsmentfeladatok ellátását. Az üzleti intelligencia (business intelligence, BI) olyan infokommunikációs megoldás, mely a vállalati rendszerekből különböző adatforrásokat felhasználva képes az adatok összekapcsolására és elemzésére. A napi üzletmenet gördülékeny biztosítása céljából alkalmazott tranzakciós rendszerektől eltérően a BI-eszközök beszámolás orientáltak, a fókusz a döntéstámogatásra helyeződik. A kutatás a fogalmak tisztázását követően képet ad a legfrissebb üzleti intelligencia trendekről. A tanulmány szakmai mélyinterjúk elemzésén keresztül betekintést nyújt az üzleti intelligencia megoldások világába. A kutatás eredményeként az olvasó képet kaphat a BI bevezetésétől várt eredményekről, az implementáció és a hosszú távú működtetés sikerkritériumait illetően.

Cím: Success criteria for the application of business Alcím: intelligence solutions Absztrakt: In the running of any given company, continuous improvement and monitoring of decision support functions is crucial for such activities to serve as tools to support management tasks. Business Intelligence (BI) is an infocommunication tool that connects and analyses data from corporate systems using varied data sources. Unlike transactional systems that are used to ensure the sound operation of day-to-day business, BI tools are report-oriented, and focus on decision support. Reviewing related concepts, this research gives an overview of the latest business intelligence trends. Our study sets out to provide an insight into the world of business intelligence solutions by analysing professional, in-depth interviews. Through our research, one will become familiar with the results expected from the introduction of BI, in relation to the success criteria of its implementation and long-term operation.
A folyóirat kiadását a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara támogatja.