Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XIX.2019.1.5 Language: hu Author(s):  Pikó Bettina  / Kiss Hedvig
Title: Az okostelefon- és közösségimédia-használat néhány sajátossága egy fiatalok körében végzett online felmérés alapján Abstract: A média és az információs technológia egyre fontosabb szerepet játszik az életünkben, különösképpen a fiatal generációk számára vált nélkülözhetetlenné a kommunikáció, a tanulás és a kapcsolattartás terén. Az előnyök mellett azonban számos probléma is felmerül, többek között a túlzott használat következtében jelentkező függőség. Bár az internet-, az okostelefon- és a közösségimédia-használat és –függőség között vannak átfedések, érdemes külön is megvizsgálni ezek sajátosságait. Jelen tanulmányban ezért az okostelefon-függőség és -használat mellett megnéztük, hogyan függ össze ez a jelenség a közösségimédia-használattal és annak jellemzőivel. Online felmérésünkben 14 és 30 év közötti fiatalok szerepeltek (N = 244 fő; 66% lány, átlagéletkoruk 23,1 év, szórás 3,4). Eredményeink szerint az okostelefon- és közösségimédia-függőségre leginkább a használat időtartama hajlamosít, főként az okoseszköz kényelmessége, könnyű elérhetősége, szórakoztató jellege miatt. Az okostelefonok használata szinte univerzális, bár bizonyos alkalmazásokat a lányok (például Pinterest) kedvelnek, míg a játékokat a fiúk. A korral a használat és a függőség is csökken.

Title: Several characteristic of smartphone and the social network use based on an online survey among young people Abstract: The media and information technology play an increasingly important role in our lives, they have become necessary, particularly for young people in the fields of communication, education and connections. However, alongside the advantages a number of problems have also started to emerge, one being addiction due to excessive use. Although there are overlaps among internet, smartphone, and social media use and addictions, it is worth examining their characteristics separately. The present study focused on smartphone use and addiction, and we also detected how these might interact with social media use and their features. In this online survey participants were young people aged between 14 and 30 years (N = 244; 66 per cent females, mean age = 23.1 years, S.D. = 3.4). Our results suggest that the time period itself is accountable for smartphone and social media addictions especially due to the convenience, and easy-to-reach and entertaining nature of the smart device. The smartphone use is universal, although some applications are preferred more by girls (e.g., Pinterest) or boys (online games). Both use and addiction tend to decrease with age.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.