Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XIX.2019.1.3 Language: hu Author(s):  Erdősi Péter Máté
Title: Az elektronikus aláírás fogalmának megjelenése és változása Abstract: Az elektronikus aláírás (electronic signature) fogalmát a jog definiálta elsőként. A fogalom konzisztens elterjedését nem segíti, hogy értelmezése számos átalakuláson ment keresztül, használata során keverednek a digitális aláírás (digital signature), az azonosítás (identification), a hitelesítés (authentication) és a feljogosítás (authorization), valamint a bizalom (trust, reliance), hitelesség, szavahihetőség (trustworthiness) fogalmak. Az elektronikus aláírásnak számos aspektusa jelent meg a jogalkotási és a jogalkalmazási területeken, például használható fokozott biztonságú elektronikus aláírás (advanced electronic signature) vagy minősített elektronikus aláírás (qualified electronic signature) a normál elektronikus aláírásokon túl. A fogalomrendszer bonyolultsága szintén nem kedvez a tömeges használatnak, azonban a fogalmak és követelmények ismerete nélkül nehezen eldönthető kérdés bizonyos esetekben, hogy használható-e az adott szolgáltatás teljes bizonyító erejű magánokirat vagy közokirat létrehozására vagy sem. A tanulmány az elektronikus aláíráshoz kapcsolódó fogalmak kialakulásának historikus vizsgálatát tűzte ki célul, amely révén átfogó kép alakítható ki a napjainkban használatos fogalmak jelentéséről és értelmezéséről. Ez a digitális világban alapvető fontosságúnak tűnik.

Title: The Emergence and Evolution of the Conceptual Framework of Electronic Signatures Abstract: The concept of the electronic signature was used for the first time by legislators. Consistent use of this concept is not helped by the fact that its interpretation has undergone many changes. Related words – digital signature, identification, authentication, authorization, trust, reliance and trustworthiness – are used interchangeably. Many aspects of the electronic signature have appeared in legislation (especially in creating and applying laws), for instance; advanced and qualified signatures may be used in addition to normal signatures. The complexity of this concept is not helped by the wide usage of electronic signatures; however, without knowing concepts and legal consequences, it is hard to decide whether a given service can be used for creating public or private documents with full probative force or not. It is argued that knowing concepts and legal effects of electronic signatures seems to be essential in the digital world.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.