Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XIX.2019.1.1 Language: hu Author(s):  Z. Karvalics László
Title: Utak a globális tudáskormányzáshoz Subtitle: Az elméleti megfontolásoktól egy hídfőállás koncepciójáig Abstract: Amikor globális kormányzásról és az azt támogató infrastruktúra megteremtéséről beszélünk, azt kell tudatosítanunk, hogy a valódi globális akcióközösség megteremtéséhez előbb episztémikus közösséggé (epistemic community) kell válni, és a tudáskormányzás részvételi alapon szerveződő intézményeinek időben meg kell előzniük a globális kormányzás formáit, a globális tudáskormányzás (global knowledge governance, GKG) professzionális és kollektív gyakorlatának megteremtésével. Az első lépést ehhez a párbeszéd globális formáinak, a megalógusoknak az életre hívása jelenti, amit akár egy erre a célra létrejött civil intézmény, a Megalogeum is gondozhatna. A mérethatár nélküli, moderált párbeszédek (1) kezdeményezésén és gondozásán kívül (2) hozzájárulhat az ezek háttéranyagaiként szolgáló tudáskompozíciók/készletek megszületéséhez, (3) tudás- és adattárat hoz létre, (4) „konszenzusgyárként” fizikai helyszínt nyújthat szakértők és stakeholderek animált találkozóihoz, (5) gondolatlaboratóriumként segít átfogó akciókra, programokra, gyakorlatba átültetendő elvekre vonatkozó elképzelések tesztelésében, előkészítésében, (6) „világítótorony” szerepében véleményez, és saját „mémeket” terjeszt, s (7) kísérleti árnyékstruktúraként (ombudsmankind) a jelenlegi, nemzetközi egyeztetési és döntési mechanizmusok jeles eseményeire, fordulóira, találkozóira kialakítja a megalógusok közösségének saját álláspontját, elkészíti és formulázza javaslatait, felkínálva azokat a hagyományos intézményi tér képviselői számára is.

Title: On the way to Global Knowledge Governance Subtitle: Theoretical considerations, possibilities of implementation Abstract: The prerequisite of global governance can be identified as the birth of the supporting epistemic community and the participatory framework for global knowledge governance (GKG). GKG can and should be incubated. An incubation platform, which has a physical and organizational existence can be a true master of simultaneous knowledge efforts. It is more than timely to envision a meaningful exchange, where the whole (planetary) community is included, and everybody can be a participant. We call it Megalogue, and propose establishing a possible new civic institution, the Megalogeum, dedicated to creating the prerequisites of global knowledge governance with seven different forms of action: (1) managing global megalogues (2) knowledge production and consolidation (creation of background materials of megalogues) (3) becoming a knowledge hub (4) a consensus factory and (5) Project Lab/Mission control centre, playing (6) a lighthouse role, spreading its own “memes”, (7) originating experimental shadow structures, which prepare and formulate the own suggestions of the multilogue communities for the notable events of international reconciliation and decision machineries, continuously portraying alternatives, composing viewpoints, offering its proprietary interpretations, solutions and suggestions for the actors of the traditional institution area as a shadow cabinet of global issues (ombudsmankind).
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.