Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XIV.2014.4.1 Language: hu Author(s):  Koltay András
Title: Az internet mint médium, a sajtószabadság és a demokratikus nyilvánosság Subtitle: Megfontolások az internetes nyilvánosság jövőbeni szabályozása elé Abstract: Az internet az elmúlt évtizedekben alaposan megbolygatta az életünket, új médiumként a demokratikus nyilvánosság teljes megújulását is ígérte. Azt vizsgálom, hogy mennyi-re váltotta be az internet az elmúlt bő két évtizedben ezt az ígéretet, és hogy lehet-e az államnak szerepe ezen ígéretben foglaltak gyakorlati megvalósulásával kapcsolatban. Röviden áttekintem a sajtószabadság fogalmát abból a szempontból, hogy a jogi felfogás szerint annak alanyát milyen közérdekű kötelezettségek terhelik, amelyek az internet szabályozásának is szükségszerű kiindulópontjai. Ezt követően az internet szabályozásáról, az interneten (is) elérhető szolgáltatásoknak a sajtószabadsághoz fűződő kapcsolatáról, majd a demokratikus nyilvánosság állapotáról az interneten, végül az internet hatására átalakuló „hagyományos” médiáról és újságírásról lesz szó.

Title: The internet as media, press freedom and the democraticpublicity Subtitle: Towards a regulation of online publicity Abstract: In recent years the internet has brought about a considerable upheaval in our lives; as a new medium it carried the promise of completely renewing democratic publicity. The purpose of the present paper is to examine the extent to which the internet has lived up to that promise, whether the state may have a role to play in relation to the practical realisation and everyday utilisation of the substance of this promise. In order to answer this question, the paper briefly reviews the concept of the freedom of the press with respect to the question of the public service obligations burdening the subject of this freedom, obligations which are necessarily the basis for the regulation of the internet. The paper discusses the regulation of the internet, online services and the freedom of the press, the state of democratic publicity on the internet and, finally, the transformation of ‘traditional’ media and journalism.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.