Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XIV.2014.3.2 Language: hu Author(s):  Molnár György
Title: Az IKT-eszközök használata a koreai oktatási rendszerben Abstract: A cikk fókuszában a koreai és a hazai oktatási rendszer jellemzése áll az IKT-sajátosságokat tekintve. A vizsgált távol-keleti ország oktatási rendszerei gyorsan és jelentős fejlődésen mentek keresztül, az oktatás IKT hátterét, vagy az alkalmazott oktatási formák és tanulási módszerek terén. Ebből következve a szerző a cikk második felében az IKT alapú technológiai eszközrendszer (Cyber Home és LMS) bemutatására vállalkozik a koreai oktatási rendszer terén.

Title: Use of ICT tools in the Korean educational system Abstract: This article focus on Korean and Hungarian education system regarding the ICT characteristics. The Korean education system went through a rapid and radical changes in case of ICT used and learning forms adapted. The authors aim is to present the latest ICT based Korean educational system, the Cyber Home.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.