Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XIV.2014.2.2 Language: hu Author(s):  Tóth János
Title: Szimulakratív szignifikáció és szimulakratív színterek Subtitle: egy deviáns publikációs gyakorlat vizsgálata Abstract: Tanulmányunkban egy olyan publikációs anomáliát vizsgálunk, amely a digitális környezet által biztosított lehetőségeket kihasználó illegitim tudományos közlési stratégiák sorába illeszkedik. A problémaleírás és –analízis kettős elméleti háttérre támaszkodik: Egyfelől a bourdieui tőkeelméleten keresztül az objektivizált kulturális tőke szimulákrumait, működését és azonosítási lehetőségeit állítja középpontba, másfelől pedig a kommunikáció participációs elméletét (PTC) használja a publikációs folyamat problematizálására és a problémaelimináció konceptualizálására.

Title: Simulacrative Signification and Simulacrative Scenes Subtitle: Analysis of a Deviant Publication Practice Abstract: In this study, we are investigating an anomaly in scientific publishing which fits in the row of illegitim publishing strategies exploiting the opportunities inherent in digital environment. Problem description and analysis relies on a double theoretical background: First, through Bourdieusian Capital Theory its focus is on the simulacra of objectivized cultural capital, its functioning and possibilities of identifying them. Second, it uses the Participation Theory of Communication (PTC) for problematizing the publication process and to conceptualize problem elimination.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.