Teljes cikk: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XIV.2014.2.1 Nyelv: hu Szerző(k):  Prazsák Gergő
Cím: Generációk és értékrendszerek Alcím: a tudás új útjai Absztrakt: A kutatás a korszerű tudáshoz való hozzáférés lehetőségeit és gyakorlatát vizsgálja. A tanulmányban elsőként a tudáshoz való hozzáférés új útjainak jellemzőit mutatjuk be, melyet joggal nevezhetünk a tudás új szociológiájának (wikitudás). Ezt követően a European Social Survey adatfelvételeinek eredményeire támaszkodva, az értékrendszerek vizsgálata alapján következtetünk az új tudáshoz való hozzáférés generációk közötti különbségeire. A tanulmányban megvizsgáljuk, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésében milyen szerepe van az internet segítségével hozzáférhető tudásnak.

Cím: Generations and Value Systems Alcím: New Ways of Knowledge Absztrakt: The research focuses on the possibilities and practices of access to up-to-date knowledge. First, in our paper we analyze new forms of knowledge acquisition, which can be called the new sociology of knowledge (wiki knowledge). Then, based on the results of the European Social Survey on value systems, we reveal the differences of new knowledge acquisition among generations. We also take a look at how knowledge acquired through the Internet can reduce social inequalities.
A folyóirat kiadását a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara támogatja.