Teljes cikk: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XIV.2014.1.2 Nyelv: hu Szerző(k):  Monda Eszter
Cím: eLearning sikertényezők Alcím: Egy eLearning projekt elemzése Absztrakt: Az esettanulmány a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ÁROP-2.2.19-2013-2013-0001 azonosító számú, „Elektronikus képzési és távoktatási anyagok készítése” című kiemelt projekt szereplőinek a szemszögéből felmerült eLearning sikertényezőkre helyezi a hangsúlyt. Az irodalmi áttekintést követően a projekt bemutatása során az eLearning-tananyagok létrehozásának és fejlesztésének a folyamatábrája, szükséges elemei kerülnek bemutatása, majd a résztvevői csoportokat képviselő szakemberek mélyinterjúi során tapasztalt nehézségek és lehetőségek. A szereplők által megfogalmazott sikertényezőket összesítem a tanulmány végén, és további kutatási irányokra, lehetséges szűkítési területekre hívom fel a figyelmet.

Cím: Factors of success in eLearning. Alcím: Analysis of a case study. Absztrakt: The case study concentrates on success factors of eLearning from the viewpoints of stakeholders of ÁROP-2.2.19-2013-2013-0001 titled as „Creating of electronic training and distance learning materials” project of National University of Public Service. After literature review the flow chart of creating and development of eLearning curriculum and its necessary elements are shown, then the difficulties and opportunities are explored according to in-depth interviews of stakeholders. The success factors are summarized by interviewees and the article draw attention to further research directions, to possible narrower fields.
A folyóirat kiadását a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara támogatja.