en
hu
Információs Társadalom (InfTars)
Teljes cikk: A cikk még nincs feltöltve a honlapra. DOI: http://dx.doi.org/10.22503/inftars.XIII.2013.3-4.5 Nyelv: hu Szerző(k):  Botos Szilvia
Cím: Kis- és középvállalkozások IT-attitűdjének mikrorégiós vizsgálata Absztrakt: A legtöbb ország esetében, ami az információs technológiák elérhetőségét illeti, nagy eltérések vannak a vidéki települések között. Ehhez kapcsolódóan cikkemben vázolom a főbb problémákat és lehetőségeket, melyek a vidéki térségek szélessávú fejlettségét érintik. Bemutatom továbbá a szélessávú hálózati infrastruktúra és használat jelenlegi helyzetét és jövőbeni kilátásait egy közép-kelet-magyarországi vidéki település példáján keresztül, a mikro-, kis- és középvállalkozások szempontjából. Kérdőívek és személyes interjúk segítségével végeztem statisztikai elemzéseket.

Cím: Analysis of IT attitudes of SME-s in micro-regional level in Hungary Absztrakt: In most countries there is a great difference among rural settlements in the availability of information technologies. Connected to this fact, in this article I outline the main problems and opportunities that affect the broadband development of rural areas. I also present the situation and future perspectives of the broadband network infrastructure and usage on the example of a middle-east Hungarian rural settlement, from the point of view of the micro, small and medium sized enterprises. I made statistical analysis based on surveys and personally interviews.
A folyóirat kiadását a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara támogatja.