Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XIII.2013.3-4.3 Language: hu Author(s):  Merkovity Norbert
Title: Médialogika a horizontális hálózatok kommunikációjában Abstract: Az új politikai kommunikáció az újmédia következtében jöhetett létre, és a horizontális hálózatok kommunikációja figyelhető meg benne. A hagyományos politikai kommunikáció jellemzője volt, hogy a vertikális kommunikáció határozta meg. A vertikális kommunikáció pedig a médialogika elméletét eredményezte, ami a média politika feletti győzelmét jelenti, hiszen rákényszerítette a politikai szereplőket, hogy a korábban használt kommunikációs kódjait (pártlogika) új kódokkal helyettesítse (médialogika), ahol a média elvárásai vannak a középpontban. Ez a logika kap kihívót az új politikai kommunikációban létrejövő horizontális hálózatok kommunikációjában. Az újmédián megjelenő logika átformálja a politikai szereplők viselkedését, aminek jellegét további kutatásokkal lehetne pontosan meghatározni.

Title: Media Logic in the Communication of Horizontal Networks Abstract: The new political communication developed as a result of the new media and the communication of horizontal networks could be observed. The traditional political communication was characterized by vertical communication. The vertical communication has resulted the theory of media logic, which means a victory of the media over the politics, because it forced the political actors to replace the previously used communication codes (party logic) with new codes (media logic), where the expectations of the media are in the centre. This logic gets a challenger with the emerging communication of horizontal networks in the new political communication. The logic on the new media reshapes the behavior of political actors, which nature could be accurately determined with further research.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.