Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XIII.2013.3-4.2 Language: hu Author(s):  Pintér Róbert
Title: Yes, we (s)can Subtitle: főbb szereplők és nézőpontok a Snowden-ügyben Abstract: A cikk célja a 2013 júniusában kirobbant amerikai megfigyelési-kémkedési botrány, a „Snowden-ügy” első félévének bemutatása a főbb szereplők és azok álláspontjainak is-mertetésével. Az ügy egyelőre három nagyobb témára bontható: 1. amerikai telefon-lehallgatás, 2. amerikai cégek globális szolgáltatásain keresztüli totális megfigyelés, 3. magas beosztású politikusok megfigyelése világszerte. A tanulmány ezeket az ügyeket egyben mutatja be a főbb szereplőkön és nézőpontjaikon keresztül. A történéseket elindító Snowden, az esetekről beszámoló média, a közvélemény, az NSA, Obama elnök, a jogvédők, az érintett nagy cégek, illetve az amerikai szövetségesek (elsősorban Európa) állnak az írás fókuszpontjaiban. A tanulmányt a szerző saját nézőpontjának ismertetése zárja. A tanulmányt elsősorban azoknak ajánljuk, akik a Snowden-ügy történéseit (első szintjét) szeretnék röviden, de átfogóan megismerni.

Title: Yes, we (s)can Subtitle: main actors and points of views in the Snowden Case Abstract: Aim of this article is to describe the main players and their positions in the first half year of “the Snowden case”, the American surveillance, espionage scandal erupted at June 2013. The case may be divided into three major topics: 1. interception at American telephone companies, 2. total surveillance through global services of U.S. companies, 3. observation of high-ranking politicians worldwide. The study presents these issues through the perspectives of the main actors: the events launched by Snowden, media reports of cases, the public opinion, the NSA, President Obama, the defenders of the major companies involved, as well as American allies (especially in Europe) are the focal points of this writing. The author’s description closes the study with his own point of view. The study was primarily prepared for readers who would like to know briefly but comprehensively the events and actors of the Snowden case in Hungary.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.