Teljes cikk: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XIII.2013.2.3 Nyelv: hu Szerző(k):  Harazin Piroska  / Kósi Kálmán
Cím: Innováció nyújtotta teljesítményértékelési alapvetések Alcím: Innovációs aspektusok egy integrált, az intellektuális tõke és fenntarthatóság kapcsolatát prezentáló teljesítményértékelési... Absztrakt: A munka célja az innováció helyének, szerepének megjelenítése az általunk kidolgozott integrált teljesítményértékelési modellben, kiemelve az innovációhoz kapcsolódó teljesítményértékelési jellemzőket és vizsgálva, hogy ezek a jellemzők hogyan alkalmazhatóak a teljesítményértékelés integrált modelljében. A munkában szakirodalmi kutatáson alapulva foglalkozunk az innováció és az intellektuális tőke, illetve a fenntarthatóság kapcsolatával. A munkában az innovációhoz, szűkebben a környezeti és társadalmi innovációhoz kapcsolódó teljesítményértékelési jellemzők is megjelennek, illetve összegzésként és következtetésként az előbbi teljesítményértékelési jellemzők értékelése történik, vagyis az integrált modellhez kapcsolható innováció-értékelési alapvetések megfogalmazására is sor kerül. A munka az integráció létjogosultságának bizonyításával zárul.

Cím: Innovation-based performance evaluation foundations Absztrakt: Aim of the paper is representing the place and role of innovation in the integrated model of performance evaluation (the model is prepared by the authors), and emphasizing the peculiarities of performance evaluation which are in connection with innovation, additionally examining how these peculiarities can be used in the integrated model of performance evaluation. Relation of innovation, intellectual capital and sustainability is presented in the paper, based on literature review. Peculiarities of performance evaluation of innovation, eco-innovation and also social innovation are also presented and as a summary and conclusion, evaluation of these peculiarities are also appear in the paper, namely innovation-evaluation foundations are defined which can be connected (as an input) to the integrated model of performance evaluation. Finally the possibility of integration is confirmed in the paper.
A folyóirat kiadását a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara támogatja.