Teljes cikk: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XIII.2013.2.2 Nyelv: hu Szerző(k):  Koltay Tibor
Cím: Könyvtártudomány és digitális bölcsészet Alcím: az információ tudományai? Absztrakt: A könyvtártudománynak – többek között – az is tárgya, hogy megvizsgálja, miként tudjuk pozitív irányba befolyásolni a tág értelemben vett hálózati infrastruktúra fejlődését. A digitális bölcsészet nélkülözhetetlen része annak alapos megismerése, hogy milyen kölcsönös, egymást formáló viszony van a technológia és az emberi szükségletek között. Ennek az állításnak, – amelynek nyomán arra a következtetésre juthatunk, hogy a két szakterület az információ tudománya is – igazolása végett a cikk bemutatja a könyvtár-tudomány és digitális bölcsészet jellemzőit. Mivel az információ fogalmának jobb meg-ismerése létfontosságú ehhez, az információ számos szemléltét bemutatja a szerző.

Cím: Library and information science and the digital humanities Alcím: are they sciences of the information? Absztrakt: Library and information science (LIS) investigates – among others – the possibility of positively influencing the cyber-infrastructure. Similarly, the examination of the relationship between technology and the human is fundamental for the digital humanities (DH). To prove this statement, which leads to the inference that both disciplines are involved in studying information, the characteristics of LIS and DH are examined. As the elucidation of the concept “information” is vital for this scrutiny, a number of approaches toward information are outlined.
A folyóirat kiadását a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara támogatja.