Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XIII.2013.1.3 Language: hu Author(s):  Farkas Attila Márton  / Kékesi Balázs  / Técsi Éva Judit
Title: Kognitív reklámanalízis. Subtitle: Reklámok kommunikációs hatásának elemzésére létrehozott, kognitív nyelvészet alapú módszertan bemutatása Abstract: Tanulmányunkban egy kognitív nyelvészet alapú, kommunikációs hatást elemző mód-szert mutatunk be. Először röviden összefoglaljuk a kognitív nyelvészet azon elméleteit, melyek tanulmányunk szempontjából a legfontosabbak. Utána elméletben bemutatjuk azt a módszertant, amit reklámok kommunikációs hatásának elemzésére dolgoztunk ki, a kognitív nyelvészet elméleteinek segítségével, majd a módszertan alkalmazását részletesen bemutatjuk egy televíziós reklám elemzésén keresztül.

Title: Cognitive advertising analysis. Subtitle: Presentation of cognitive linguistics-based methodology created to analyze the impact of communication of advertising Abstract: In this study we present a method, which helps to analyse the effects of human communication, based on cognitive linguistics. first, we give a short summery of theoretical foundations of cognitive linguistics, especially those theories, which are the most relevant to our field. Second, we present a method, which we created to help analysing the communicational effects of advertisements. We also show how this method can be used in practice by analysing communicational effects of a TV commercial in details.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.