Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XIII.2013.1.2 Language: hu Author(s):  Fehér Katalin
Title: Metamintázatok az új médiában Abstract: Az új média dinamikusan változó digitális eszközrendszert és online hálózati környezetet hozott létre a társadalomban, a kultúrában és a gazdaságban. A tanulmány azt tűzte ki célul, hogy megvizsgálja ezeket a dinamikus változásokat és meghatározza azokat a metamintázatokat, melyek mentén rendszerezhetők az új média jelenségei.

Title: Meta-patterns in new media Abstract: New media have been creating a dynamically changing system of digital tools and online networking environment in society, in culture and in the economy. The paper maps these dynamic changes and identifies the meta-patterns along which a system of the phenomena of new media can be established.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.