Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XII.2012.4.1 Language: hu Author(s):  Røpke Inge
Title: Az innováció fenntarthatatlan iránya Subtitle: a szélessávú átmenet példája Abstract: Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) olyan általános célú technológiáknak tekinthetők, amelyek sokrétű társadalmi-gazdasági és környezeti hatásokkal járnak életünk számos területén. Az IKT gyűjtőfogalmával jelölt technológiák az internet és a szélessávú távközlési hálózat mint új információs infrastruktúra megjelenése óta a korábbiaknál erősebb belső kapcsolatokkal összetartott rendszert alkotnak. Az új infrastruktúra kialakulása párhuzamosan ment végbe az IKT széles körű integrálódásával a hétköznapi életbe, miközben a fogyasztói igények meghatározó szerepet játszottak az IKT fejlődésében. Ez a tanulmány az IKT körében bevezetett újítások és a szélessávú átmenet környezeti vonatkozásait vizsgálja, elsősorban az energiafel-használásra kifejtett hatásokra összpontosítva. Szerzője amellett érvel, hogy az újítások jelentős része fenntarthatatlan irányba viszi a fejlődést, és az állami szabályozás messze elmarad a kihívásoktól. A fenntarthatatlan innovációk hátterét az átmenetelmélet eszközeivel elemzi, s ugyanezeket alkalmazza azoknak az okoknak a számba vételére, hogy a szélessávú átmenet megvalósításakor miért nem fordítanak nagyobb figyelmet a környezeti hatásokra. Végül megvizsgálja, hogy az IKT alkalmazásában rejlő pozitív fenntarthatósági potenciál kiaknázásával hogyan lehet befolyásolni az újítások irányát.

Title: The unsustainable directionality of innovation Subtitle: The example of the broadband transition Abstract: Information and communication technology (ICT) can be seen as a general-purpose technology with wide-ranging socio-economic and environmental implications across sectors. ICTs also constitute a system of technologies with stronger internal links since the emergence of the Internet and broadband as a new information infrastructure. The new infrastructure has co-evolved with widespread integration of ICTs in everyday life, and consumer demand has been decisive for ICT innovation. This article explores the environmental directionality of ICT innovation and the broadband transition, focusing mainly on energy impacts. It is argued that much innovation tends to develop in an unsustainable direction and that public regulation falls far short of the challenge. Transition theory is applied to analyze the background for the unsustainable development and the reasons why environmental concerns do not figure more prominently in the broadband transition. Finally, it is discussed how the direction of ICT innovation could be influenced in order to realize more of the positive sustainability potential.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.