Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XII.2012.3.7 Language: hu Author(s):  Buhály Attila
Title: Felhő vagy köd? Subtitle: A cloud computing és a történelemtanítás Abstract: Történelemelmélettel és -filozófiával foglalkozó szerzők sokszor leírták, hogy a történelem mindig az elmúlt események és az arra reflektáló jelen kölcsönhatásában alakul ki. Hogyan módosul azonban a történelmi ismeretszerzés folyamata a digitális írástudás korában? Létre tudnak-e jönni olyan összefoglaló szintézisek, amelyek a történelem-tudományra és -tanításra jellemzőek voltak az utóbbi mintegy 150 évben? Vagy előfordulhat, hogy a „webkettes” világot, legalábbis ami az ismeretszerzés folyamatát illeti, a „felhő” helyett a „köd” metaforája írja le pontosabban, amiben az ember felismerhető támpontok nélkül botorkál?

Title: Cloud or mist? Subtitle: Cloud computing and history teaching Abstract: Theoretical works often suggested that the history emerged mainly from the interaction between past and present. This essay deals with the change the historical knowledge in the age of the digital literacy. Can they come up synthetic summaries in the field of history such as last 150 years? Or, concerning the process of learning history, the metaphor „mist”, in which we tumble without exact guideline, may better than „cloud”?
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.