Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XII.2012.3.6 Language: hu Author(s):  Károlyi Renáta  / Bakó Béla
Title: Diskurzus 2.0. Subtitle: Az élőszó metamorfózisa a 21. században, különös tekintettel az oktatásra Abstract: Esszénkben azon kérdés foglalkoztatott minket, hogy a digitalizáció korában szükség van-e az emberek közti üzenet-visszacsatolás típusú kommunikációra, és mik ennek a megjelenési módjai az internet világában. Ennek megfelelően kísérletet teszünk arra, hogy megvizsgáljuk az ember és ember közti személyközi és társadalmi kommunikáció 21. századi metamorfózisait, lehetőségeit és lehetetlenségeit, ennek oktatásra gyakorolt hatásait, és végső soron az értelmiség sokszor szétfolyó és definiálhatatlan fogalmának megértését, vagy akár újraértelmezését.

Title: Discourse 2.0. Subtitle: The metamorphosis of the word of mouth in the 21st century in educational focus. Abstract: In our essay we tried to respond the questions what discourse means, and is it needful or not in the era of digitalization, the world of the internet. We attempted, to definiate the transformations of the personal and communal communication in the 21st century, thus effects on education, and at the end the perceptions and reinterpretations of the intellectuals in the information society.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.