Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XII.2012.3.4 Language: hu Author(s):  Molnár György
Title: A technológia és hálózat alapú tanulási formák és attitűdök az információs társadalomban, különös tekintettel a felsőoktatás báz Abstract: Az információ és tudás alapú társadalomban a műszaki, gazdasági, társadalmi fejlődés hatására munka jellege és minősége, a mindennapi életünk jelentősen átformálódott. Ennek hatására a klasszikus oktatás-tanítás színterei is gyökeresen megváltoztak, melyet a mai szóhasználattal az atipikus tanulási formák és az elektronizált tanulási környezet írnak le. Ezekhez a tanulási formákhoz kapcsolódó megváltozott tanulási környezetre erőteljesen jellemző a technológiailag erősen informatizált, IKT- (Információs és Kommunikációs Technológiák) támogatott világ. A cikk ezen folyamatok következtésben formálódó új tanulási formákra és oktatásinnovációs törekvésekre hív-ja fel a figyelmet. Az új tanulási környezetek elektronikus és virtuális keretrendszerekhez kötődően jelennek meg, ami jelentősen reformálja a tanári és tanulói szerepeket is. A tanulmány a ma fellelhető tendenciák mellett egy tanulási környezethez kapcsolódó empirikus vizsgálat eredményeit is bemutatja, fókuszálva a felsőoktatásban tanulókra, melyek kiindulópontként szolgálhatnak a felsőoktatási képzések jövőbeni orientációs irányainak kijelölésében, illetve a curriculum fejlesztésben.

Title: Technology and Network based learning Forms and Attitudes in the Information Society with Emphasis on Universities as the Founda Abstract: In today’s information and knowledge based society due to the technological, economical and social progress, both the way and quality of work and everyday life has significantly changed. As a result the traditional grounds of education have been shifted, so they can now be described by terms of unorthodox learning forms and e-Learning environment. The main attribute of the altered learning environment is the high level of applied informational and communicational technologies. This study reveals the new learning forms and the innovative tendencies that appeared during the mentioned development. The new learning context emerged in electronic and virtual framework that has significantly reformed the teacher-student role as well. This study both depicts the latest tendencies and offers analysis of current empirical survey performed among university students. The presented results can provide a compass for setting the course of orientation at universities as well as for the developing new curriculums.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.