Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XII.2012.3.3 Language: hu Author(s):  Lengyel Péter  / Herdon Miklós
Title: Az e-Learning minőségfejlesztése a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centrumában Abstract: A Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma e-Learning rend-szerének fejlődési folyamatára alkalmaztuk a Gilfus-modellt, mely az e-Learning alkalmazások felhasználóinak az összes képzési résztvevő számához viszonyított változását szemlélteti. Létrehoztunk egy e-Learning kutatási-fejlesztési-alkalmazási kollaboratív modellrendszert, melynek célja, hogy az implementált nyílt forráskódú rendszerek és az alkalmazható ismeretbázisok kapcsolatát megvalósítsuk, segítve a hallgatók, oktatók, kutatók közötti együttműködéseket, tananyagtartalmak és tudásbázisok interaktív használatát a saját, a hazai társintézmények és külföldi partnerek között.

Title: e-Learning quality development at the University of Debrecen Centre For Agricultural And Applied Economic Sciences Abstract: A Gilfus model was applied to the University of Debrecen Centre For Agricultural And Applied Economic Sciences e-Learning system development process. The model of e-Learning applications for all users involved in training the percentage changes in relation to the number illustrated. We created an e-Learning model of collaborative research, development and application that aims to realize the relationship the systems, the implemented open source systems and applied knowledge bases to helping collaborations among researchers, and interactive use of learning contents and knowledge bases between the domestic institutions and foreign partners.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.