Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XII.2012.2.4 Language: hu Author(s):  Galli Richárd
Title: Információs társadalom, üzleti intelligencia Abstract: A cikk bemutatja, hogy az üzleti intelligencia alkalmazása nem kizárólag az üzleti döntések megalapozását teheti hatékonyabbá, hanem a vállalat személyzeti kérdéseinek megválaszolásában is segíthet. A cikk ezen belül két témát érint tehát; az egyik a vállalati humán tőke kezelése – vagyis annak meghatározása, hogy ki milyen pozícióra a legalkalmasabb, ott hogyan lehet őt fejleszteni és megtartani –, a második részben pedig egy nagyvállalati, központosított üzleti intelligencia szervezeti egységéről van szó.

Title: Information society, business intelligence Abstract: The article shows that business intelligence cannot only provide a ground for business decisions, but also answers workforce questions. This is why the article revolves around two – connecting – topics: the first is the management of corporate human resources – the definition of who is the most capable of filling which positions and how to keep her/him there – the second part is about hierarchical questions, such as the creation of the business intelligence competency center.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.