Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XII.2012.1.1 Language: hu Author(s):  Z. Karvalics László
Title: Információs kultúra, információs műveltség Subtitle: egy fogalomcsalád értelme, terjedelme, tipológiája és története Abstract: A tanulmány három szintű modellt épít, amelyben az információs, a digitális ill. a hálózati kultúra egymástól való (részben történeti) elhatárolását követően a makroszintet a kultúra egésze, a mezoszintet az információs szubkultúrák jelentik, a mikroszint pedig az individuumoké. A „monolit” megközelítésekkel szemben az individuális tartományt három részre osztja: elemi információs írástudásra, ill. középfokú és felsőfokú információs műveltségre. A fogalmi tisztázás részeként egységes rendszerben helyezi el a jellemzően használt fogalmakat, és „kisszótárt” ad a felértékelődő „személyes” tér kulcs-domainjeihez.

Title: Information culture, information erudition Subtitle: meaning, extension, tipology and history of a family of concepts Abstract: The paper clearifies the differences between the information, digital and network culture, andbuilds a three level model, where the macro level is the culture itself, the meso level is composed from the different information subcultures, and the micro level is the individual playground. Despite of the one-dimensional approaches, the author divides this individual level into three parts: the elementary information literacy, and the mid- and high level information erudition. He tries to find the place of every concepts and terms, used in the literature, and provides a vocabulary to the emerging „personal information culture” domain.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.