Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XI.2011.1-4.9 Language: hu Author(s):  Síklaki István
Title: Viszonyulás a tudáshoz Abstract: Az utóbbi idők kognitív pszichológiájában egyre több kutatás támasztja alá azt a feltevést, hogy párhuzamos működésüknek köszönhetően a kognitív vagy adaptív tudattalan (Wilson 2010) folyamatai bizonyos típusú feladatok esetében nagyobb hatékonyságot idéznek elő, mint a szekvenciális és korlátozott kapacitású tudatos folyamatok. A netgenerációra jellemző multitasking üzemmód bizonyos fajta feladatok esetében olyan feladatkörnyezetet teremt, amely segíti az adaptív tudattalan ilyen előnyös képességeinek kiaknázását.

Title: Approach to knowledge Abstract: In recent cognitive psychology there are well established evidence that in certain tasks the cognitive or adaptive uncoscious processes are much more effective than the limited capacity conscious processes. The multitasking behaviour characteristic of the net generation creates a task environment that can contribute to the exploitation of the adaptive unconscious.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.