Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XI.2011.1-4.13 Language: hu Author(s):  Gyökér Irén  / Finna Henrietta
Title: Hogy halad a szekér a globális karrierutakon? Abstract: Bár Magyarország történelme során a kivándorlás – különböző mértékben és eltérő célcsoportokkal, de – mindig is jellemző volt, a külföldön munkát vállalók legújabb típusa – a képzett, diplomás, munkavállalási korban levő, fiatal, magas potenciálú, szellemi munkát végzők – egyre meghatározóbb szerepet játszik a migrációban. Az agyelszívás veszélye a hazai vállalati döntéshozókat is arra kényszeríti, hogy a külföldön munkát vállaló potenciális tehetségek igényeit és motivációit megismerjék, és újfajta ösztönzőrendszereket dolgozzanak ki számukra. Ehhez nyújt jó alapot a globális karrierek témakörét – főként menedzserek körében – vizsgáló empirikus kutatás, mely egyéni és szervezeti oldalról igyekszik megvilágítani a nemzetközi karrierekkel kapcsolatos szempontokat. A jelen cikk a 2011 augusztusában lefolytatott kutatás főbb eredményeit mutatja be, célja az alapvető tendenciák és jelenségek bemutatása a külföldi munka-vállalás motivációit, az alkalmazkodás nehézségeit és a visszatérési szándékot illetően.

Title: Hungarians on global career path Abstract: Although migration – in different extent and among variant target groups – has been usual through the history of hungary, but the number of new type of employees seeking work abroad (high skilled, graduated, young, high potential, white collar workers) is continuously increasing among people making international career. Jeopardy of brain drain forces decision makers in business organizations into revealing the needs and claims of these potential talents, and building new and attractive motivation systems. The empirical study, conducted in August, is analyzing mainly opinions of young managers and can give a basic insight in the topic, with flashing the individual and organizational points of view about international careers. In this article main results will be discussed, with the aim of highlighting the basic tendencies and phenomenon regarding to motivations of working abroad, difficulties of adaptation and intention to be repatriated.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.