Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XI.2011.1-4.12 Language: hu Author(s):  Guld Ádám
Title: Emók a világhálón Subtitle: Az emo posztszubkulturális interpretációjának lehetősége a hálózati kommunikáció tükrében Abstract: A szubkultúrákkal kapcsolatos társadalomtudományos érdeklődésnek ma már több évtizedre visszatekintő hagyományai vannak. A szubkultúra-kutatással foglalkozó, alapvetően amerikai és angol gyökerekből táplálkozó irányzat napjainkban világszerte meghatározó, jól kidolgozott interpretációs keret számos társadalmi és kulturális jelenség tanulmányozásához. Az elmúlt bő egy évtized során azonban egy olyan új értelmezési lehetőség feltűnését is megfigyelhettük, amely a szubkultúrák kialakulásának és működésének dinamizmusait alapvetően a vizuális médiumok által uralt médiatársadalom elméleti kontextusában helyezi el. A posztszubkulturalizmusként ismertté vált áramlat különösen izgalmas lehetőségeket kínál fel abban az esetben, ha a kortárs kulturális képződményeket a posztmodern korszakra jellemző identitásformálás és a posztmodern médiakultúra összefüggéseiben vizsgáljuk. Az alábbi írásban ezekre a lehetséges összefüggésekre mutatok rá az emoközösséget jellemző hálózati médiareprezentációkon keresztül.

Title: The online emo subculture Abstract: The study of subcultures has rich histories in social sciences, particularly in the USA and UK. Within the framework of subculturalism a wide range of social and cultural issues are discussed. During the past decade a new perspective stared to emerge in this filed where the formation and the functioning of subcultures are interpreted in the context of media culture. This vogue has become well know under the name of post-subculturalism. Post-subculturalism offers new ways to study contemporary cultural entities with the help of postmodern identity theories and postmodern media culture theories. In this paper we deal with the online media representation of the emo subculture in order to show how post-subculturalism can be applied to understand the latest cultural formations more.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.