Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.X.2010.2.4 Language: hu Author(s):  Koltai Andrea
Title: Interaktív alkalmazások a magyar kereskedelmi televíziózásban Subtitle: beszámoló egy emeltdíjas telefonszolgáltatásokkal kapcsolatos kutatásról Abstract: A retrospektív tanulmány egy 2004-ben végzett kvantitatív keresztmetszeti kutatás (telefonos megkérdezés), valamint egy közel egy évtizede tartó, kvázi-longitudinális kvalitatív kutatás (résztvevő megfigyelés) eredményeit elemezve és összegezve vizsgálja a televízió és a mobiltelefon szimbiózisából fakadó interaktív alkalmazásokat. Meghatározza a különböző alkalmazástípusokat kedvelő felhasználók szocio-demográfiai karakterisztikáját, valamint feltárja a nézők ilyen típusú szolgáltatások igénybevételére irányuló motivációját. Végeredményben a „kemény” adatok „lágy” adatokkal kiegészítve empirikusan igazolják, hogy az innovációk diffúziójára vonatkozó Rogers-féle elmélet érvényes az interaktív televíziós alkalmazások terjedésére nézve is.

Title: Interactive applications in Hungarian commercial television Subtitle: a research report in the field of premium rate telephone services Abstract: Retrospectively analyzing and summarizing the findings of a cross-sectional quantitative survey (done by telephone interviews in 2004) and those of an almost a decade-long quasi-longitudinal qualitative research (by participant observation), this paper deals with interactive applications emerging from the symbiosis of television and mobile phone technology. It detects the characteristic socio-demographic features of viewers utilizing various interactive services, and reveals their motivation and drives to do so. In conclusion, “hard” data combined with “soft data” regarding interactive TV applications empirically verify the validity of Rogers’ theory on the diffusion of innovations in this case as well.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.