Teljes cikk: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.X.2010.2.4 Nyelv: hu Szerző(k):  Koltai Andrea
Cím: Interaktív alkalmazások a magyar kereskedelmi televíziózásban Alcím: beszámoló egy emeltdíjas telefonszolgáltatásokkal kapcsolatos kutatásról Absztrakt: A retrospektív tanulmány egy 2004-ben végzett kvantitatív keresztmetszeti kutatás (telefonos megkérdezés), valamint egy közel egy évtizede tartó, kvázi-longitudinális kvalitatív kutatás (résztvevő megfigyelés) eredményeit elemezve és összegezve vizsgálja a televízió és a mobiltelefon szimbiózisából fakadó interaktív alkalmazásokat. Meghatározza a különböző alkalmazástípusokat kedvelő felhasználók szocio-demográfiai karakterisztikáját, valamint feltárja a nézők ilyen típusú szolgáltatások igénybevételére irányuló motivációját. Végeredményben a „kemény” adatok „lágy” adatokkal kiegészítve empirikusan igazolják, hogy az innovációk diffúziójára vonatkozó Rogers-féle elmélet érvényes az interaktív televíziós alkalmazások terjedésére nézve is.

Cím: Interactive applications in Hungarian commercial television Alcím: a research report in the field of premium rate telephone services Absztrakt: Retrospectively analyzing and summarizing the findings of a cross-sectional quantitative survey (done by telephone interviews in 2004) and those of an almost a decade-long quasi-longitudinal qualitative research (by participant observation), this paper deals with interactive applications emerging from the symbiosis of television and mobile phone technology. It detects the characteristic socio-demographic features of viewers utilizing various interactive services, and reveals their motivation and drives to do so. In conclusion, “hard” data combined with “soft data” regarding interactive TV applications empirically verify the validity of Rogers’ theory on the diffusion of innovations in this case as well.
A folyóirat kiadását a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara támogatja.