Teljes cikk: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.X.2010.2.2 Nyelv: hu Szerző(k):  Krauth Péter
Cím: Az intelligens közlekedés jövője Magyarországon Absztrakt: Az ún. intelligens közlekedési rendszerek kialakulása az informatikának a közlekedés világába való behatolását jelzi. Az „intelligencia” olyan információs eszközök és rendszerek használatával kerül be a közlekedésbe, amelyek a közlekedés komplex, többszintű folyamatában egyre több döntést hoznak önállóan, és egyre jobban előkészítik az emberi döntéseket a közlekedés különböző szintjein (a jármű vezetése, az út-hálózat működtetése és a forgalom irányítása terén egyaránt). A tanulmány szerzője az intelligens közlekedési rendszerek várható magyarországi megjelenését és elterjedését vázolja fel. Nem a technológiai megoldásokkal kapcsolatos hazai kutatási-fejlesztési tevékenység lehetséges témáinak meghatározására törekszik, hanem elsősorban az alkalmazás és a használat felől közelítve tesz kísérletet a várható helyzet körvonalazására.

Cím: The future of intelligent transport systems in Hungary Absztrakt: Emerging intelligent transport systems indicate the penetration of informatics into the world of transport. „Intelligence” is being brought into the world of transport by the spread of such ICT tools and systems that are able to make more and more decisions autonomously and to prepare human decisions on several levels (vehicular information, road network management and traffic control) in the complex processes of transport management. The author of this paper, when dealing with the expected emergence and spreading of intelligent transport systems in Hungary, does not seek to identify potential fields of R&D activities but attempts to outline prospective development in actual usage and applications.
A folyóirat kiadását a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara támogatja.