Teljes cikk: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.VIII.2008.4.12 Nyelv: hu Szerző(k):  Pete Krisztián
Cím: A társadalmi konvenciók természetéről Absztrakt: A társadalmi konvenciók alapvető szerepet töltenek be mindenféle társas cselekvés összehangolásában. Az információs társadalom kialakulásával létrejövő új társadalmi gyakorlatok vizsgálatában is nagy segítségünkre lehet, ha képesek vagyunk azonosítani a mögöttük lévő konvenciókat. A dolgozat a konvenciók alapvető jellegzetességeinek szem előtt tartásával tesz kísérletet a konvenciók természetének feltárására. A konvenció David Lewis által adott definíciója számos ellenvetésnek nem tud megfelelni, a kollektív intencionalitás segítségül hívása pedig azért nem jelent valódi segítséget, mert a konvenciókkal szemben támasztott egyes követelményekről nem tud számot adni. Az egyesek által kiútként megjelölt naturalizálás pedig azért nem lehet kielégítő, mert egyrészt túl reflektálatlan, másrészt mentesnek kell lennie minden intencionalitástól, holott konvenciókról csak intencionális ágensekkel kapcsolatban beszélhetünk. A szerző által javasolt megoldás a konvenció olyan informális meghatározása, ami elkerüli Lewis túlformalizálását, de megőrzi annak motivációit, és teljes mértékben megfelel a konvenciókkal szemben támasztott intuitív követelményeknek.

Cím: On the Nature of Social Conventions Absztrakt: Social conventions play a fundamental role in the coordination of any kind of social action. The ability to identify the underlying conventions would considerably help in investigating the changes of social practices induced by the evolvement of the information society. This paper seeks to explore the nature of conventions, keeping in mind their basic features determined by our everyday conception of conventionality. David Lewis proposed an elaborate definition of social conventions though numerous objections raised against it remained unanswered. Invoking collective intentionality to support the definition is of no use because the theories of collective intentions developed by Searle, Bratman, and Gilbert, cannot account for one or more of the features required of conventions. The author argues that „naturalizing" the conventions is no feasible solution, either. First, according to the naturalist approach, a convention would be the product of a natural process, which means it would lack reflection. Second, this conception is absolutely non-intentional whereas conventions could only evolve among intentional agents. The author proposes an informal definition which characterizes conventions partly in line with Lewis's original motivation, partly in accordance with common human intuitions concerning conventions, while, avoiding lewisian over formalization of the concept, can solve most - if not all - of the problems arising in the theoretical frameworks discussed in the paper.
A folyóirat kiadását a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara támogatja.