Teljes cikk: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.VIII.2008.4.10 Nyelv: hu Szerző(k):  McDougall William
Cím: Csoporttudat Alcím: (részlet a könyv bevezető fejezetéből) Absztrakt: A pszichológus William McDougall 1920-ban megjelent The Group Mind című könyvének a szociológus Robert Maciverrel polemizáló oldalait a szerkesztőség tudománytörténeti érdekességként közli újra. A csoporttudat mibenlétének kérdése ugyanis az internet révén összekapcsolt lassan másfél milliárd ember és egyes csoportjaik összehangolt tevékenysége révén újult erővel vetődik fel, és érdekes ellenpontot képez a legfrissebb diskurzusokkal. A szöveghez Z. Karvalics László írt bevezetőt (McDougall kontra Maciver: ember, csoport és tudat).

Cím: The Group Mind Absztrakt: The editorial committee of Information Society presents here, as a matter of curiosity in the history of science, excerpts from the introduction of renowned psychologist William McDougall's book titled The Group Mind, originally published in 1920, wherein the author polemizes with the views of his contemporary, equally renowned sociologist Robert Maciver. Due to present-day co-ordinated activities of nearly one and a half billion human beings and their various groups interconnected using the Internet, we are witnessing the revival of the question of the ontological status of the „group mind", as a challenging counterpoint to the latest discourses. The excerpts are interpreted by László Z. Karvalics.
A folyóirat kiadását a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara támogatja.