en
hu
InfTars - Információs Társadalom
Full Article: Article is not yet uploaded. DOI: http://dx.doi.org/10.22503/inftars.VIII.2008.3.2 Language: hu Author(s):  Pintér Róbert
Title: Információs társadalmi tanulmányok a gyakorlatban Subtitle: bemutatkozik a NETIS projekt Abstract: A NETIS (Network for Teaching Information Society – Hálózat az információs társadalom tanításáért) konzorcium az Európai Unió Leonardo da Vinci programjának támogatásával arra vállalkozott, hogy egy 2006-tól 2008-ig tartó kétéves projekt keretében kidolgozzon és teszteljen egy kurzust az információs társadalom témakörében, felsőfokú tanulmányaikat végző diákok számára. A hagyományos és e-learning módszerekkel egyaránt elsajátítható tananyagot a projekt munkatársai moduláris szerkezetben tervezték meg, előnyt kovácsolva a nemzetközi együttműködésből, ami elősegíti a tartalom rugalmas adaptálását különböző oktatási rendszerekben. Az elkészült tankönyvet, valamint a hozzá kapcsolódó szöveggyűjteményt több nyelven publikálták nyomtatott és elektronikus formában, és öt résztvevő országban folyamatos monitorozás mellett megszervezték a tananyagok kísérleti kipróbálását. A kurzus ún. „kevert módszerekkel” (blended learning) történt lebonyolítása során szerzett tapasztalatokat kutatási jelentésekben foglalják össze.

Title: Information society studies in practice Subtitle: introducing the NETIS project Abstract: The NETIS (Network for Teaching Information Society) consortium was formed by seven European institutions of higher education in 2006 to develop, in the frames of a two-year project supported by the EU's Leonardo da Vinci program, a widely accessible, innovative and sustainable course on the information society aiming at the improvement of skills and competences of students, teachers, researchers, experts and the wider public. Course materials were organized in a modular structure, taking advantage of international synergies to produce reliable content to be adapted in various educational systems. A course book was prepared in several languages and made available in both printed and electronic format. A textbook containing relevant country reports and a collection of teachers' and students' contributions was also elaborated. At the same time, test teaching in five participating countries was organized. By these means, using the methodology of blended learning, NETIS expects to increase the participants' awareness and reflections on the impact of the information society on everyday life. Research accounts and interim reports on the experiences, with proposals for further implementation, are being published.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.