Teljes cikk: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.VII.2007.2.5 Nyelv: hu Szerző(k):  Keszi Roland
Cím: A távmunkavégzés munkaszervezeti bevezetését meghatározó tényezők öt európai régióban Alcím: Szervezetszociológiai modellkísérlet Absztrakt: A tanulmány a távmunkavégzés munkaszervezeti bevezetését meghatározó szervezeti háttértényezők azonosítására és azok működési mechanizmusainak pontosabb megértésére tesz kísérletet, öt európai régió mikro-, kis-, és középvállalatai körében végzett kutatás adatai alapján. A szerző fő célja egy olyan általános modellkísérlet megalkotása, amely a távmunka bevezetésére hatást gyakoroló tényezőket egységes keretek között elemzi, elsősorban többváltozós matematikai-statisztikai módszerek alkalmazása révén kimutatható szervezetszociológiai összefüggések feltárásával. A tanulmány ugyanakkor hozzá kíván járulni a szervezeti rugalmassággal és a termelési paradigmákkal kapcsolatos szervezetszociológiai vitákhoz is.

Cím: Factors determining the introduction of telework in five European regions Alcím: a modeling experiment in organizational sociology Absztrakt: The paper attempts to identify the determining organizational background factors for the intro¬duction of telework, and to understand their operative mechanisms. The data were collected in micro-, small, and medium-size enterprises in five European regions. The chief goal of the author was to conduct a general modeling experiment for analyzing, in a uniform framework, the factors influencing the chances of teleworking to be introduced. To identify the relevant organizational sociological correlations, he uses the methods of multidimensional mathematical statistical analysis. At the same time, he aspires to contribute to ongoing debates concerning organizational flexibility and production paradigms in the field of organizational sociology.
A folyóirat kiadását a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara támogatja.