Teljes cikk: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.VII.2007.2.3 Nyelv: hu Szerző(k):  Urbán Ágnes
Cím: Az új médiaszolgáltatások terjedése Absztrakt: A cikk rámutat, hogy az elmúlt években a fejlett országok médiafogyasztási szerkezete jelentősen átalakult. Egyre nagyobb szerepet kap az interaktív médiahasználat, elsősorban a szélessávú internet-kapcsolatok révén, de az elkövetkező években a digitális televíziózás és a mobil televíziózás terjedésére is számítani lehet. A fogyasztói szokások átalakulásában a műszaki innovációk mellett a változó szabályozási, illetve üzleti környezet is szerepet játszik. A korábbi passzív fogyasztói attitűd mellett kialakulóban van a személyre szabott, aktív médiahasználat. A szerző Rogers diffúziós elmélete alapján elemzi az új szolgáltatások terjedését. Az általa végzett empirikus kutatás igazolta, hogy Magyarországon a szélessávú technológia innovátorai jól megkülönböztethetők a nagyközönség egészétől, ugyanakkor ez a gyakran homogénnek tekintett csoport valójában közel sem egységes, hanem a demográfiai és a használati jellemzők alapján egymástól jól elkülöníthető típusokból tevődik össze.

Cím: Proliferation of new media services Absztrakt: The paper points out that in developed countries the structure of media services has recently been significantly transformed. Interactive media play an ever-increasing role, primarily via a broadband Internet connection. However, we can also expect an increase in digital and mobile television broadcasting and reception. Besides technical innovations, the transformation of user habits reflects a significant impact of changing business environment and altered regulatory conditions. In addition to earlier user attitudes, individually tailored proactive media usage is spreading. The author analyzes the proliferation of new services on the basis of Rogers's diffusion theory. Her empirical research showed that in Hungary the innovators in adapting broadband technology can be readily distinguished from the rest. However, even this apparently homogeneous group of users is by no means uniform but consists of clearly distinguishable types, according to demographical features and the characteristics of actual media-consumption.
A folyóirat kiadását a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara támogatja.