en
hu
InfTars - Információs Társadalom
Full Article: Article is not yet uploaded. DOI: http://dx.doi.org/10.22503/inftars.VII.2007.1.7 Language: hu Author(s):  Csüllög Krisztina  / Varga Anikó
Title: Felmérés a hazai e-közigazgatás lakossági fogadtatásáról Abstract: A tanulmány egy reprezentatív kutatás eredményei alapján a hazai felnőtt népesség e-közigazgatásban való jártasságát vizsgálja. Az online ügyintézésre vonatkozó általános és specifikus ismeretek (Ügyfélkapu, digitális aláírás) mellett feltérképezi a szolgáltatással kapcsolatos lakossági attitűdöket, az e-közigazgatás használati szintjét és az új lehetőségek jövőbeli elterjedésére vonatkozó lakossági várakozásokat. Az elektronikus szolgáltatások ismertségének és tényleges használatának mérésére a szerzők kidolgoztak egy összetett mutatót, melynek alapján a népesség öt csoportba sorolható. A tanulmány többváltozós elemzési módszerekkel vizsgálja az e-közigazgatási szolgáltatások elterjedésének a lakosság demográfiai jellemzőivel, valamint digitális érettségével való összefüggéseit.

Title: A survey on mass perception of e-government services in Hungary Abstract: The paper, based on the results of a representative survey, analyzes the experience of the Hungarian adult population gained so far regarding e-government services. Besides general and specific knowledge about online administration (e.g., Client Gate, digital signature), the authors have explored service-related attitudes, current usage of existing e-government services, and expectations for future diffusion of e-administration facilities. By means of a multiple analysis method, they defined a complex index comprising these indicators, with the help of which the population can be classified into 5 main groups according to their „digital maturity" in this respect.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.